Vaxholm halverar bidrag till brottsofferjouren

Arkiv: Brottsofferjouren kampanjar i Haninge.
Föreningen ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen, och deras anhöriga.
Nu minskar Vaxholm sitt bidrag till Brottsoffejouren med hälften, och blir kommunen som ger minst i hela Stockholm.

I maj rapporterade Mitt i om den stora variationen mellan kommunerna i Stockholms län, när det gäller bidragen till de kommunala brottsofferjourerna.

Brottsofferjouren Roslagen fick då minst av alla i hela länet. Men nu har Vaxholms kommun halverat sitt bidrag, från 10 000 kronor till 5000 kronor, och blir den kommun som ger minst pengar i hela Stockholm.

Anledningen är storleken på brottsofferjourens verksamhet i kommunen, säger Mikael Landberg, tillförordnad förvaltningschef på Vaxholms kommun.

– Vi fördelar medel till väldigt många föreningar, och anledningen att brottsofferjouren har fått mindre är att de har en väldigt liten verksamhet kopplat till just Vaxholm, säger han.

Få som fått mer pengar

I årets beslut, som togs i februari, har bara ett fåtal fått lika mycket pengar som innan, och några enstaka har fått lite mer, exempelvis Seniorerna i Vaxholm.

– Brottsofferjouren fyller en väldigt viktig funktion, men vi har gjort kopplingen hur stor verksamheten är för våra kommunmedborgare, säger Mikael Landberg.

Att Vaxholm ger minst pengar i Stockholm är kopplat till att de också är bland de minsta kommunerna, säger Mikael Landberg.