Vaxholm kan bli en servicekommun

Nominering Under 2011 tog Vaxholm initiativ till Skärgårdsstrategin, som syftade till att skapa ökad sysselsättning i skärgården.

Nu tar Vaxholm nästa steg och ansöker om att bli en av flera utvalda kommuner för serviceutveckling.

Det innebär att man fokuserar på att förbättra servicen i skärgården. Detta för att människor ska kunna leva under bra förutsättningar i skärgården året runt.