Vaxholm köpte fort från 1800-talet

VAXHOLM Vaxholms stad har köpt 83 hektar mark på mellersta och östra Rindö. I början av maj tillträdde kommunen marken som köpts av Fortifikationsverket. Inom området finns flera byggnader, motionsspår, Rindö IP, en småbåtshamn och Byviksfortet som uppfördes i slutet av 1800-talet.

Som ny markägare tar kommunen över samtliga hyres-, arrende- och nyttjandeavtal på området. Enligt kommunen ska marken användas som grön- och rekreationsområde.