Vaxholms stad får allvarlig kritik av JO

JO anser att Vaxholms agerande varit "fullständigt oacceptabelt".
JO anser att Vaxholms agerande varit "fullständigt oacceptabelt".
Mer än sex år. Så länge har en boende i Vaxholm fått vänta på att få grannens misstänkta svartbygge utrett. Nu har kommunen fått "allvarlig kritik" från Justitieombudsmannen, JO, för långsam handläggning.

I maj 2010 anmälde en kvinna på Tynningö i Vaxholm att hennes granne byggt ett 15-20 kvm stort hus, utan bygglov och bara några meter från hennes tomtgräns.

Huset skymde enligt kvinnan den vackra utsikten och hon berättade att hon kände sig kränkt av grannens tilltag.

Men sedan dess har inte mycket hänt, trots att kvinnan upprepade gånger ringt och mailat kommunen.
Efter närmare tre år konstaterade visserligen kommunen att grannen måste söka bygglov för huset. Men när grannen till slut skickade in en bygglovsansökan blev den liggande utan åtgärd.

I mer än tre år.

På kommunen har man bland annat hänvisat till personalbrist och att man varit tvungen att prioritera andra ärenden.

I somras fick kvinnan nog och anmälde fallet till Justitieombudsmannen.

JO konstaterar i sitt beslut att ärendet ännu inte är avslutat från kommunens sida och kallar handläggningstiden på mer än 6,5 år för ”fullständigt oacceptabel”.

”Nämnden förtjänar allvarlig kritik” skriver JO och avslutar: ”Jag förutsätter att nämnden nu aktivt handlägger tillsynsärendet och utan dröjsmål avslutar det genom ett formligt beslut”.

Hur ser ni på JO:s beslut?

– Det är inget att tjafsa om. De tycker att vi har skött det här dåligt, så det är bara för oss att rätta till det, säger Lars Wessberg (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Vi har varit försumliga

Håller du med om att ni varit långsamma?

– Det är sex år. Det är klart att det är långsamt. Det är en viktig kritik. Vi har varit försumliga.

Hur ser ärendebalansen ut nu när det gäller tillsynsärenden och bygglovsärenden?

– När det gäller bygglov är ärendemängden stabil och stor. Handläggningstiden för bygglov är sex veckor efter att handlingarna är kompletta.

– När det gäller tillsynsärenden är balansen på väg ner sedan vi fått en person som jobbat heltid med det. Jag tycker inte den är våldsamt stor. Bunten är ungefär hundra ärenden.

Har ni inte tyckt att tillsynen varit viktig?

– Jo, men vi måste prioritera bygglov och slutbesked.

Är ärendet som JO granskat avslutat nu?

– Nu har ärendet börjat hanteras, men jag vet inte om det är fullt handlagt. Det pågår.

Finns det fler sådana här gamla ärenden som ni inte utrett?

– Det kan det finnas, men inte som jag känner till.

Enligt Plan- och bygglagen ska tillsynsärenden ”handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

 

LÄS MER:

Vaxholm tar inte tag i svartbyggen

Fakta

Kommunens många besked om svartbygget

2012-06-01:

”Ambitionen är att kunna ta tag i ärendet under sommaren och hösten detta år”.

2013-05-02:

”Enligt information i brev till (husets ägare) 2013-01-08 kommer ärendet att tas upp till stadsbyggnadsnämnden för beslut om rivningsföreläggande om uppmaningen att söka lov i efterhand inte följs.”

2013-10-07:

”Nu är vi fulltaliga men tre års eftersläpning tas inte igen på två månader, jag hoppas kunna ta tag i ärendet under tiden fram till jul.”

2014-04-02:

”Jag har tillsammans med stadsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande kommit överens om hur ärenden ska prioriteras. Utifrån den överenskommelsen så har det inte funnits tid för detta ärende. Jag kan heller inte svara på när det kommer att finnas tid.”

2015-06-04:

”Vi har fått löfte om hjälp från kommunjuristen en dag i veckan och en handläggare är frikopplad från nya ärenden fram till hennes föräldraledighet någon gång i september. Så jag hoppas att någon av dem under sommaren kan börja ta tag i både nytt och gammalt detta ärende.”

2016-04-25:

”Jag uppskattar ditt tålamod och jag är ledsen över att behöva göra dig besviken igen. Handläggaren som skulle slippa nya ärenden blev sjukskriven bara några veckor efter att jag skrev mailet nedan, någon ersättare har det inte blivit på hennes tjänst.