Vaxholms elever når nationella mål

SÖDRA ROSLAGEN Samtliga niondeklassare i Vaxholm nådde de nationella målen i svenska och engelska och bara 7,5 procent klarade inte målen i matematik.

Det framgår av siffror från Skolverket som sammanställt hur elever i de kommunala skolorna klarade vårens nationella prov.

I Österåker uppnådde inte 1,8 procent av eleverna målen i svenska och 2,1 missade målen i engelska. 20,3 procent klarade inte målen i matematik.

Det kan jämföras med rikssnittet 2,6 procent för svenska, 3,3 för engelska och 17 procent som missade målen i matematik.