Vaxholms löner ökar mest i Stockholm

Statistiken siffrorna i artikeln bygger på är skattepliktiga inkomster före skatt, utan kapitalinkomst.
Statistiken siffrorna i artikeln bygger på är skattepliktiga inkomster före skatt, utan kapitalinkomst.
Med en ökning på 46 procent sen år 2000 hamnar Vaxholm på femte plats i hela landet, och toppar listan i Stockholm. Här är några av slutsatserna från SCBs nya inkomstrapport.

I juni släppte SCB en omfattande rapport där svenska folkets inkomster undersöks.

Den första delen mäter bland annat hur mycket medianinkomsten ökat i varje kommun.

Där ligger Vaxholm bäst till i Stockholm, med en ökning på 46,1 procent. Även sett till hela landet är siffran hög – av alla kommuner hamnar Vaxholm på femte plats.

Längst ner av stockholmskommunerna hamnar Sigtuna, som bara haft en ökning på 23,1 procent.

Stockholms län i topp

En annan tabell visar medianinkomster för 2017 i hela landet, där Stockholms län hamnar högst upp, med sex av tio kommuner i topp.

Danderyd och Täby hamnar på första och tredje plats med strax över 400 000 kronor, och Vaxholm strax under, på fjärde plats. Perstorp hamnar sist, med 268 400 kronor.

En förklaring till skillnaderna är de stora variationerna i strukturen på arbetsmarknaden och näringslivet mellan kommunerna. Det påverkar hur många det är som jobbar, vilka jobb folk har, och hur mycket de tjänar.

Fler arbetar högre upp i åldrarna

I början av rapporten täcks några mer övergripande slutsatser.

  • Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns, men skillnaderna är fortsatt stora.
  • Fler arbetar högre upp i åldrarna.
  • De som bor i hyresrätt lägger en större del av inkomsten på boendet.

Fakta

Fakta om statistiken, och urval

  • Med ”inkomst” menas i artikeln skattepliktiga inkomster före skatt, utan kapitalinkomst..
  • Perioden som gäller är 2000 till 2017.
  • Åldersgruppen är 20 till 64 år.
  • Inkomsterna i många av kommunerna som gränsar till Norge, Danmark, och Finland är underskattade, eftersom en stor del av pengarna som tjänas av de som pendlar till grannländerna inte är med i rapporten.
Källa: SCB