Det har Vaxholms styrande gjort för att minska klimatutsläppen

Genrebilder på Vaxholmsvägen i västra Vaxholm. Foto: Anna Z Ek
Fler gång- och cykelvägar så man slipper ta bilen är också miljöarbete.
För ett år sedan var det val. Då berättade partierna i Vaxholm vad de ville göra i en rad heta frågor. I en serie artiklar kollar Mitt i hur långt de som nu styr kommunen har kommit. Så här tycker partierna att det gått med arbetet att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Även i Vaxholm bidrog förra sommarens torra och varma väder till att lyfta miljö och klimat till en het valfråga.

Så vad sa partierna som sedan fick bilda det nya mittenstyret?

Innan valet förklarade C att man ville ha bättre kollektivtrafik på land och till sjöss, utbyggda gång- och cykelvägar och fler solpaneler.

L ville bland annat ha enklare regler för småskalig elproduktion och avskaffade skatter på solenergi och kärnkraft.

S ansåg att bevarandet av Norrbergsskolan var bra för miljön och ville ha tydliga mål för att minska utsläppen.

Så hur har det gått?

Enligt kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) ska Vaxholm ligga i framkant i klimatarbetet och leva upp till målet om max 1,5 grads temperaturökning. D är är man inte än.

Cykelvägar och hållbarhetsstrategi

– Det är en stor uppgift som både handlar om att skruva på våra indikatorer och nyckeltal så att vi ser att det vi gör verkligen når maximalt resultat, säger hon hänvisar till kommande  budget och en ny hållbarhetsstrategi.

Redan nu jobbar man med att minska matsvinn i offentliga kök, energieffektivisering i kommunala byggnader och att göra kommunens fordonspark miljövänlig. Hon räknar även in den nya gång- och cykelvägen och bymiljövägen utmed Rindövägen och en kommande cykelväg längs Överbyvägen i miljöarbetet.

Vill se satsningar på solpaneler

Christopher Day i oppositionspartiet Waxholmspartiet tycker att kommunen borde arbeta mer aktivt med solenergi:

– Ingen kommunal byggnad har solcellsanläggningar, trots att vi ligger i en bra zon för solel. När man byggde Kronängsskolan som skulle bli klimatsmart hade man ett bra tillfälle, men missade det, säger han.