Det har Vaxholms styrande gjort för skolan sedan valet

Vaxholms styre
Vaxholms minoritetsstyre: Malin Forsbrand (C), Jan Olof Schill (S) och Michael Baumgarten (L).
För snart ett år sedan var det val. Då berättade partierna i Vaxholm vad de ville göra i en rad heta frågor. I en serie artiklar kollar nu Mitt i hur långt de som vann valet har kommit. Så här tycker partierna själva att det gått med att förbättra kommunens skolor och förskolor.

Innan valet 2018 hade partierna som sedan bildade det nuvarande minoritetsstyret olika bud om Vaxholms skolor och förskolor.

C lyfte fram att de ville rekrytera fler fritidspedagoger, stödja fritidsverksamhet på Vaxön, Rindö och Resarö och främja mer fysisk aktivitet, medan L ville satsa på lokaler, personalens kompetens och bra utemiljöer.

S ville stoppa rivningen av förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden och ha permanenta lokaler till förskolan Båten och Resarös, Rindös och Vaxöns skolor.

Så hur långt har man kommit sedan valet?

– Vi har iordningställt fler lektionssalar till vårt högstadium, fattat beslut om att bygga ut Vaxö skola med slöjd och fler lektionssalar, iordningsställt ny förskola vid Blynäs med eget tillagningskök och påbörjat renovering av Resarö matsal, berättar kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).

– Vi har återigen öppnat fritidsverksamhet på Storstugan och avsatt resurser för frivilliga aktörer att utveckla fritidsgården på Rindö och Resarö. Vi planerar för att bygga ut Resarö skola och ersätta förskolepaviljonger generellt i kommunen med permanenta förskolor.

”Barackstaden”

Men Waxholmstpartiet som sitter i oppositionen har synpunkter, inte minst på S uttalanden innan valet.

– S uttalande om förskolorna får ett löjets skimmer över sig. S har inte lagt ett finger emellan den utveckling vi ser nu med rivning och dyra och dåliga temporära baracker, säger Anna-Lena Nordén, ordförande för WP.

– ”Barnstaden” är ju faktiskt 100 procent  ”barackstaden” nu, säger hon.