Vaxholmsbor får höjd taxa för vatten och avlopp

Nästa år höjs taxan för vatten och avlopp i Vaxholm. Fler kommuner i södra Roslagen väntas följa.
Nästa år höjs taxan för vatten och avlopp i Vaxholm. Fler kommuner i södra Roslagen väntas följa.
Nästa år höjs avgiften för kommunalt vatten och avlopp i Vaxholm med tio procent. Österåker och andra kommuner som också är delägare i Roslagsvatten väntas också höja sina taxor.

Från årsskiftet höjs Roslagsvattens taxa för vatten och avlopp i Vaxholm med 10 procent. Det har kommunfullmäktige i Vaxholm beslutat. En anledning till höjningen är att Roslagsvatten behöver få in mer pengar till underhåll och utbyggnad av va-nätet i Vaxholm.

– Vårt nuvarande kapacitetstak är snart nått. Parallellt med att försörja dagens behov är vi i en period då vi måste bygga nytt så att Vaxholmsborna även fortsatt ska ha en välfungerande vattenförsörjning och avloppsrening, säger Terees von Stedingk på Roslagsvatten i ett pressutskick.

Mitt i har tidigare berättat om problem i Österåker och Vaxholm med bland annat åldrade och underdimensionerade avlopp och behov av nya reningsverk. Enligt Roslagsvattens vd Mikael Algvere bidrar framtida klimatförändringar och skärpt lagstiftning till att taxehöjningar behövs ”både idag och i framtiden”.

Roslagsvatten ägs av kommunerna  Vaxholm, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna, Ekerö och Knivsta. Bolaget uppger att va-taxan sannolikt kommer att höjas i fler av kommunerna där bolaget är verksamt.

Taxehöjningen i Vaxholm börjar gälla den första januari 2017 och omfattar alla som är kopplade till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

 

Fakta

Roslagsvatten samägs av sju kommuner

Roslagsvatten driver och underhåller 25 reningsverk, cirka 200 mil ledningsnät och över 200 pumpstationer.

Totalt förser bolaget 73 700 invånare med rent dricksvatten samt renar avloppsvattnet från dessa.

Bolaget har drygt 100 anställda och omsatte  2015 cirka 319 miljoner kronor.

Roslagsvatten samägs av kommunerna Vaxholm, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna, Ekerö och Knivsta.

Källa: Roslagsvatten