Vaxholmsfrämjare kan få medalj

VAXHOLM I framtiden ska den som genom särskilt nyttiga insatser gynnat Vaxholms stad kunna få ett särskilt förtjänsttecken. Det har stadens kommunfullmäktige beslutat.

Utdelningen ska ske en gång om året, på fullmäktigemötet i juni, och beslutas av kommunstyrelsen.

Utmärkelsen föreslås prydas med Vaxholms stadsvapen. Förutom förtjänsttecknet, exempelvis en medalj eller en pokal, ska mottagaren även få blommor och diplom.