Växter ska dämpa bullret

Kungsholmen En buller­skärm kan komma att ställas upp i Fredhällsparken vid Fredhällspåfarten ovanför Runiusgatan.

Skärmen i stål ska fyllas med jord och sedan besås eller planteras med olika växter. För att ljudet ska absorberas bättre ska en skiva av mineralull att placeras i mitten av skärmen.

Trafikkontoret har i sitt remissvar sagt att de inte har något att anmärka på när det gäller förslaget och nu inväntar stadsbyggnadskontoret svar från stadsdelsförvaltningen innan man kan gå vidare med planeringen.