Växter uppåt väggarna på återvinningen

Grön vägg högdalen
Företaget Butong har skapat växtväggen på återvinningscentralen Vantör.
Att slänga skräp på återvinningen kan bli en grön och skön upplevelse.
I Högdalens industriområde finns nu en 50 kvadratmeter stor grön växtvägg. Förutom att den gör området trevligare så är den bullerdämpande och blir en ny kolsänka i industriområdet.

Att slänga skräp på återvinningen brukar inte direkt vara någon skönhetsupplevelse. Men nästa gång du åker till återvinningscentralen i Högdalen är det läge att spana uppåt väggarna. En 50 kvadratmeter stor grön vägg med vintergröna perenner håller på att ta form.

En liknande grön vägg finns på flera håll i stan, exempelvis i Björns trädgård  vid Medborgarplatsen. Men den här växtäggen är det första i ett hårt trafikerat industriområde som behöver bli mer klimatsmart.

Den gröna väggen ska göra industriområdet mer klimatsmart. Den består av betong gjuten mellan två lager bubbelplast. Grunden för växterna är sand, pimpsten och biokol. Biokolet kommer från Stockholm Vattens egen anläggning, där man omvandlar stockholmarnas park- och trädgårdsavfall.

Växtväggen sattes upp i maj och plantorna håller nu på att växa till sig. Som stört blir de först under tredje säsongen. Det är trädgårdsmästaren och sandodlingsexperten Peter Korn som valt växterna utifrån återvinningscentralens förutsättningar. Bevattningen sker genom ett tidsstyrt droppbevattningssystem med regnvatten som samlas upp från taket i containerhallen.