Växthusvägen ska byggas om

Hässelby Växthusvägen i Hässelby kommer att förlängas och byggas om för att avlasta Skälbyvägen i Järfälla. Projektet sker i samarbete mellan Stockholm och Järfälla och staden beräknas gå in med 16 miljoner kronor.

Växthusvägen sträcker sig i dag till Blomsterkungsvägen men kommer när allt är klart att nå ända fram till Vinlandsvägen i Järfälla.

Den nya vägsträckan blir 1 550 meter lång och är tänkt att avlasta den i dag hårt trafikerade Skälbyvägen i Järfälla. Växthusvägen ska smalnas av och samtidigt som en ny gång- och cykelbana anläggs.

Enligt staden gynnas förutom bilister och cyklister även kollektivtrafiken av att förbindelsen mellan Stockholm stad och Järfälla blir bättre.