VB vill se bostäder och satsning på idrott i Vilunda

Det lokala partiet Väsbys bästa (VB) vill få till en debatt bland Väsbyborna om skolor, bostäder och en satsning på idrott i området kring Vilunda.

– Den gamla majoriteten saknade intresse för den lokala idrotten, säger Roy Rosenback (VB).

Partiets vision handlar om bostäder längs med Husarvägen, idrottsanläggningar för bland annat fotboll, tennis och hockey längs med E4 och nya skolor och förskolor. På Smedsgärdstomten önskar partiet höghus som kan synas från motorvägen.

– Det skulle kunna bli ett nytt landmärke, säger Roy Rosenback som är idrottspolitisk talesperson för Väsbys bästa.

Utspelet gör partiet i eget namn men kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman menar att man är överens om att området behöver utredas.

– I takt med att Fyrklövern blir klart kommer hela det här området att bli mer intressant, säger han.

Han betonar också att det redan idag pågår utveckling av Smedsgärdstomten.

– Väsbyhem arbetar för fullt med bostadsutveckling och en ny förskola där.