ANNONS

Veddestabron försenas – tidsplanen ännu oklar

Bygget med Veddestabron har dragit ut på tiden.
Bygget med Veddestabron har dragit ut på tiden.
Den långa följetången med Veddestabron fortsätter, och trafikanter som åker förbi Barkarby station kan räkna med ett fortsatt trassligt trafikläge.
–Det är svårt att sätta en fast tidsplan för Veddestabron eftersom det hänger ihop så mycket med tunnelbanan, säger Emelie Grind, kommunens samhällsbyggnadsdirektör.
ANNONS

Veddestabron var ursprungligen tänkt att stå klar 2015, innan kommunen och Trafikverket avbröt bygget för att planera om och anpassa bron till utbyggnaden av Barkarbystaden. Då, 2015, sades att den nya bron skulle bli klar till 2017. Den tidsplanen fick skrotas, och under förra hösten sades istället att bygget planerades bli färdigt till årsskiftet 2018/19.

Under tiden har bilister i området fått nöja sig med en mestadels enfilig bro över den nya Barkarby station, en bro som egentligen är anpassad för gång- och cykeltrafik och som kommer återgå till det så snart Veddestabron står klar.

Men enligt Emelie Grind, kommunens samhällsbyggnadsdirektör, är det osannolikt att bron kan stå klart redan vid årsskiftet 2018/19. Med de nya planerna för tunnelbanan sträckning till Barkarbystaden måste även det tas med i beräkningen.

– Det har gått från att vara en bro till att bli mer av ett stationsdäck där bussarna kommer gå på en nivå, varav vissa ska gå snabbt och andra stanna en stund. Det ska också ges god cykel- och gångtillgänglighet och man ska kunna lämna och hämta resenärer med bil och taxi, säger Emelie Grind.

De nya planerna är komplicerade att få igenom eftersom marken ägs både av privata aktörer och kommunen, samtidigt som Trafikverket har ansvar för E18 och järnvägen.

– Det är svårt att säga en fast tidsplan, men målet är att den ska stå på plats senast år 2022, även om det låter lite väl långt fram i tiden. Bygget projekteras ihop med tunnelbanan, och den ska ju börja byggas år 2018, så förhoppningsvis startas bygget av Veddestabron samtidigt, säger Emelie Grind.

Vad är det som hänt som förändrat prognosen för bygget?

– Man gör så här i många infrastrukturprojekt. Först ritar man upp önskemål, sedan gör man kalkyler på vad det kan komma att kosta, och därefter försöker man banta ner kostnaderna genom att rita om innan man börjar bygga. Det är det vi gjort här, säger Emelie Grind.

Förseningarna innebär att trafikanter under en lång tid framöver får finna sig i det nuvarande trafikläget kring Barkarby station. Men på senare tid har vissa åtgärder genomförts för att minska trafikproblemen. För några veckor sedan lades en parallell vägbank in för gång- och cykeltrafiken. Dessutom har en del av sträckan gjorts tvåfilig. Men fortfarande kvarstår flaskhalsen över bron, där bara en fil är öppen i taget. Hans Enelius, som är chef för park och gata på kommunen, är nöjd med de förändringar som gjorts de senaste veckorna.

ANNONS

–Det gör en väsentlig skillnad för framkomligheten. Vår bedömning är att de här åtgärderna räcker till, säger Hans Enelius.