Vega ska få stadspuls

Nya stadsdelen Vega ska bli hem för 10 000 nya invånare – nu börjar den ta form.

I vår är de första hyresrätterna klara och om ett år ska stadsdelens första konturer vara klar.

Septembersolen smeker över Vardövägen i Vega, som leder fram till byggområdet. En stor lyftkran hägrar majestätiskt över oss.

Bergmassor krossas, tunga lastbilar kör in och ut. Grunder läggs och husväggar är på väg upp, det bullrande ljudet avbryts bara av en frukostrast.

Om 15 år kommer platsen att betraktas som en stadsdel. Då ska en pendeltågsstation, ett centrum och över 3 000 nya bostäder stå klara. Totalt kommer 10 000 nya invånare bo här. Vega ska vara mer synonymt med stad än slumrande villaområde, åtminstone utåt sett.

Först ut i stadsdelen är Haninge Bostäders 91 hyresrätter, de första beräknas vara klara i april och kvadratmeterhyran väntas ligga på omkring 1 700 kronor per år. Vd Christoph Vejde menar att hyran inte ska behöva justeras trots eventuella upphandlingsböter på 10 miljoner, vilket Lokaltidningen Mitt i skrev om förra veckan.

Hyresrätterna inryms i stadsvillor som ska omringa en ny park kallad Norra parken. Projektledaren Annika Liljegren pekar upp mot tallarna på bergskullen.

– Vi ska försöka spara så mycket av dem som möjligt till parken.

Efter Haninge Bostäders hyresrätter står Kärnhem och NCC på tur med sammanlagt 70 parhus, de första väntas klara för inflyttning om ett år.

Allt hamnar här, i den nordvästra delen av den nya stadsdelen. Sedan ska stadsdelen byggas på i Vardövägens fortsatta riktning och förlängas mot den kommande pendeltågsstationen 500 meter fram. På andra sidan stationen kommer betydligt mer och högre bebyggelse.

Nästa år ska stadsdelen bli allt tydligare. Gator ska börja byggas och asfalteras och träd och växtlighet planteras runt vägarna och husen.

Totalt ska 350 bostäder och en förskola inrymmas i den första detaljplanen. Förskolan kan stå klar 2015. I senare detaljplaner kommer det stora bostadsbeståndet och pendeltågsstationen. Där ska också minst en F–9-skola finnas.

– Allt går framåt, men lite långsamt. Jag är sådan att jag hellre ser att ett möte tas i morgon i stället för om tre månader, samtidigt är det ju många aktörer inblandade. Men jag tror att vi kan bli snabbare i visa delar av processen, säger Annika Liljegren.

Vega ska bli mer synonymt med en stadsdel än ett slumrande villaområde. Om 15 år ska 10 000 invånare bo här. ”Allt går framåt, men lite långsamt”, säger projektledaren Annika ­Liljegren.

Fakta

Första inflyttning nästa sommar

Haninge Bostäder bygger 91 ­hyresrätter i stadsvillor runt den nya Norra parken. Första inflyttning väntas sommaren 2014.

Kärnhem bygger 23 parhus som bostadsrätter. Byggstart denna vinter, inflyttning till vintern 2014.

NCC bygger 49 rad- och parhus. Inflyttning börjar i augusti 2014.

Nästa år anläggs de första gatorna, träden och planteringarna.

En förskola kan stå klar 2015.

Källa: Haninge kommun, Kärnhem och NCC