Vendelsömalms sopstation finast

Alla 105 återvinningsstationer i Haninge, Nynäshamn och Tyresö har inspekterats. Både den värsta och den finaste stationen fanns i Haninge.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund slår fast att tillsynen gav bättre resultat än förväntat. Bland annat hade de flesta stationer synlig och läslig information och det var ovanligt med överfulla behållare.

Men det är skillnad. Återvinningsstationen i korsningen Tuvvägen/Gamla Nynäsvägen i Handen fick flest anmärkningar, 28 av 76 kontrollpunkter, tätt följd av stationen på Grindstuvägen/Apelvretsvägen (27) i Vendelsö och Idunvägen (26) i Handen.

Minst anmärkningar hittades också i Haninge, på stationen vid Ramsdals­vägen/Grenvägen på Vendelsömalm. Här gjordes bara ett nedslag – och det var på ­belysningen.

Vid en liknande tillsyn 2013 anmärkte förbundet på brister vid 58 stationer, varav 27 fick anmärkning på ­samma kontrollpunkt i år. Vid årets inspektion har fler kontrollpunkter lagts till, och ingen station klarade sig helt utan anmärkning.

Detta var första gången förbundet kollade samtliga i de tre kommunerna.

71 återvinningsstationer uppfyllde inte Boverkets riktlinjer vad gäller tillgänglighet för rullstolsburna personer.

Tillsynen är den största som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund någonsin gjort vid stationerna.

– 2013 var nästan 30 procent av behållarna över­fulla, nu var 5 procent överfulla. Och hälften så många informationstavlor hade vi anmärkning på denna gång jämfört med 2013. Men två tredjedelar av batteriholkarna är mycket dåliga, säger Barbro Olander, chef för miljöskyddsavdelningen.

Fakta

Klotter och skräp

I 49 fall av 105 var det städat på stationsområdet men skräpigt utanför.

Den vanligaste anmärkningen var nedskräpning, som skräp och klotter.

Skräp är ett problem på flera sätt. Dels riskerar det att dra till sig skadedjur, dels ökar otrygghetskänslan vilket kan minska viljan att besöka platsen och det kan även uppmuntra besökare att ställa ifrån sig avfall på fel plats.

Källa: SMOHF