Verket läggs ner – för 5,5 miljarder

Reningsverket i centrala Bromma rivs – och det blir inte billigt. 5,5 miljarder kostar stängningen, men staden tycker att det är värt pengarna – marken behövs för nya bostäder.

– Nu kommer bygget på Brommaplan att gå fortare, säger Joakim Larsson (M).

I torsdags kväll tog Stockholm vattens styrelse beslutet att lägga ner Bromma reningsverk. I stället ska västerorts avloppsvatten skickas till Henriksdal i Sickla.

Utredningen som Stockholm vatten låtit göra visar dock att en upprustning av reningsverket är det bästa alternativet. Det går snabbare, kostar mindre och innebär betydligt färre risker.

Men en renovering betyder att verket måste ligga kvar i 30 till 50 år – om investeringen ska löna sig. Och stadens behov att bygga nya bostäder ser ut att trumfa det förslaget. Reningsverket har nämligen haft en skyddszon på 200 meter som gjort att det inte varit tillåtet att bygga bostäder i närheten.

– Verket blockerade ombyggnaden av Brommaplan, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Han menar också att när verket byggdes på 30-talet låg det på landet. Nu är Bromma centralt och det är omodernt att ha ett reningsverk mitt i stan.

Att stänga verket och leda om avloppet till Henriksdal kostar dock 5,5 miljarder. Därför ber nu Stockholm vatten staden om 2 miljarder kronor för att genom­föra projektet, enligt Stockholm vattens vd Gösta Lindh.

– Då blir det kostnadsneutralt för oss, säger han.

Vice ordföranden i Bromma stads­delsnämnd, Cecilia Obermüller (MP), menar att nedläggningen är ett stort misstag.

– Det handlar bara om att man vill komma åt marken. Jag misstänker att i stort sett hela skogspartiet söder om Kyrksjön och Spångavägen kommer att bebyggas.

Enligt Cecilia Obermüller måste kraftig exploatering av hela området till om staden ska få tillbaka de två miljarder som man pytsar in för att verket ska rivas.

Enligt Joakim Larsson är det för tidigt att säga hur marken kommer att användas.

– Det man kan säga är att rivningen gör att nybygget på Brommaplan går fortare. Sen får vi se hur marken där verket ligger kommer att användas.

Joakim Larsson menar att marken är väldigt värdefull för Stockholm. Och bygger man bostäder där får staden viktiga intäkter. Dessutom är läget väldigt bra.

För stockholmarna betyder den dyra rivningen att vatten- och avloppstaxan stiger med 20 procent, till en årsavgift på 604 kronor när verket stänger. Det kan jämföras med drygt 450 kronor om verket hade rustats upp och stått kvar.

Verket ska stängas innan utgången av 2018.

Reningsverket har haft en skyddszon på 200 meter vilket gjort det omöjligt att bygga bostäder i närheten.

Nedläggningen är ett stort misstag.Cecilia Obermüller (Mp)

Fakta

Fyra alternativ

Stockholm vatten tog fram fyra alternativ för reningsverket.

Tre alternativ föreslog att verket skulle rivas.

Alternativ ett, att behålla och rusta upp var det överlägset billigast – det var också det alternativ som genererade den minsta höjningen av VA-taxan. Det skulle kosta strax under 3,2 miljarder.

Källa: Stockholm vatten