Verket som värmer Solna och Sundbyberg

Inne i förbränningsrummet bland alla rör är det varmt och skönt.
Inne i förbränningsrummet bland alla rör är det varmt och skönt.
Det kalla vattnet forsar som i ett vattenfall.
Det kalla vattnet forsar som i ett vattenfall.
Det höga silvriga tornet är ett kyltorn fyllt med vatten. Som högst kan vattennivån nå 40 meter.
Det höga silvriga tornet är ett kyltorn fyllt med vatten. Som högst kan vattennivån nå 40 meter.
Mattias Lindberg, marknadschef på Norrenergi, visar upp den stora silohallen där all pellets försvaras.
Mattias Lindberg, marknadschef på Norrenergi, visar upp den stora silohallen där all pellets försvaras.
Den enorma gripklon är som hämtad ur en science fiction-film. När det är dags för påfyllning flyttar den pellets från silon till en kvarn innan de går till förbränning.
Den enorma gripklon är som hämtad ur en science fiction-film. När det är dags för påfyllning flyttar den pellets från silon till en kvarn innan de går till förbränning.
Hela värmeverket styrs från kontrollrummet.
Hela värmeverket styrs från kontrollrummet.
Monica Vilhelmson, kommunikationschef, och Mattias Lindberg, marknadschef, visade runt oss inne på värmeverket.
Monica Vilhelmson, kommunikationschef, och Mattias Lindberg, marknadschef, visade runt oss inne på värmeverket.
Du har säkert sett det silvriga tornet och de stora tegelbyggnaderna alldeles intill Huvudstabron.

Vad du kanske inte visste är att här produceras varmvatten och kallvatten, fjärrvärme och fjärrkyla för hela Solna och Sundbyberg sedan över 50 år tillbaka.

Mitt i gjorde ett besök inne på verket.

Sundbyberg var en av de första städerna i Sverige som fick fjärrvärme. Redan 1953 invigdes värmeverket nere vid Golfängarna, bara fem år efter att Sveriges första öppnat i Karlstad 1948.

1964 öppnades det stora värmeverket i Solna.

Här produceras sedan dess fjärrvärme men även på senare tid fjärrkyla. Idag förser man över 90 procent av fastigheterna i Solna och Sundbyberg, över 100 000 personer, med värme och varmvatten.

– Vi förser både bostäder och företag. Fjärrkyla går framförallt till serverhallar, större kontor och till exempel köpcentrum, säger Monica Vilhelmson, kommunikationschef på Norrenergi AB.

Fjärrkylan får man bland annat genom att hämta kallt vatten i en djup sänka i Lilla Värtan.

Energibolaget Norrenergi ägs gemensamt av Solna och Sundbyberg, där Solna äger två tredjedelar, men man levererar även en del fjärrvärme till Bromma och Danderyd.

För att producera fjärrvärme använder man nästan 99 procent förnyelsebart bränsle. Värmen från renat avloppsvatten är ett av bränslena, biobränsle ett annat, berättar Monica Vilhelmson.

Näst intill varje dag under vintern rullar det in stora lastbilar med pellets in på värmeverksområdet, som dumpar sin last ned i en stor silo.

En enorm griparm, som manövreras från ett kontrollrum i byggnaden, hämtar sedan upp pellets som mals innan den går till förbränning för att kunna värma upp vatten.

En vanlig missuppfattning är att fjärrvärmevattnet som produceras går direkt till en bostads element.

Så är det inte, utan det varmvatten vi producerar går ut i stora rör under städerna fram till fastigheterna. Vattnet värmer sedan varje fastighets vatten och går sedan tillbaka till oss, säger Monica Vilhelmson.

Till vardags är det bara värmeverket i Solna som är igång, men under köldknäppar startar man även verket i Sundbyberg.

Mest varmvatten går åt under morgnar och kvällar, då många duschar och diskar. På helgerna är behovet mer utspritt under dygnet.

Min erfarenhet är att varmvattnet oftast tar slut på nyårsafton, kan det stämma?

– Med fjärrvärme tar varmvattnet mycket sällan slut men det stämmer att behovet av varmvatten nog är som störst på julafton och nyårsafton, när många duschar och mycket varmvatten används för matlagning och disk, säger Monica Vilhelmson.

Fakta

Så funkar fjärrvärme

Fjärrvärmens väg börjar med att vatten värms upp i värmeverket i Solna Strand. Sedan går det via välisolerade ledningar i marken ut till värmecentralen i anslutna fastigheter. Väl där överförs värmen till fastighetens eget system och ger värme i huset och varmt vatten i kranarna.

Källa: Norrenergi AB