Verksamhet för missbrukares barn

Tyresö Barn och ungdomar till föräldrar som missbrukar ska få hjälp genom gruppverksamheten Duvan.

Det är Tyresö församling och Tyresö kommun som har tecknat ett avtal som innebär att barn och ungdomar ska få kunskap om missbruk och möjligheten att träffa andra barn med liknande erfarenheter. Syftet är också att barnen själva ska få ge ord på sina erfarenheter och att träffa vuxna som kan lyssna.

Målet är att de deltagande barnen ska få bättre självkänsla och att synliggöra den här gruppen barn i samhället.