”Verksamhet försämrades”

Förtydligande I förra veckans artikel om försäljningen av Skarpnäcks norra hemtjänstenhet uttalade sig Claes Elmgren (S) kritiskt om avknoppningen. I artikelns sammanhang kunde ett av hans citat misstolkas.

Innebörden ska vara att Elmgren ansåg att verksamheten inom förvaltningen försämrades i och med försäljningen. Detta eftersom den fick högre kostnader på grund av att en del av personalen inte följde med till det nybildade bolag som tog över hemtjänsten.