Verksamhet för missbrukare kritiseras

En verksamhet för missbrukare i söderort kritiseras av Arbetsmiljöverket.
Flera rutiner gällande säkerheten måste förbättras.

Arbetsmiljöverket kritiserar en verksamhet för missbrukare i söderort. Anledningen är att det finns flera brister gällande underökningar och riskbedömningar i arbetsmiljön och att flera rutiner inte finns nedskrivna.

Bristerna kan leda till att risker för ohälsa eller olycksfall inte upptäcks, enligt Arbetsmiljöverket.

Nu måste verksamheten åtgärda bristerna tills Arbetsmiljöverkets återbesök i mars nästa år.