Verktyg i största klassen när Slussen byggs

Pålningsarbete vid Munkbron.
Pålningsarbete vid Munkbron.
Har du så här stora skiftnycklar i din verktygslåda?
När det ska pålas vid Munkbron krävs det verktyg i storlek XXXL.
Pålningsarbetena vid Slussen är bland de mest komplicerade i landet.

Stora projekt kräver stora verktyg. Just nu håller pålar att sättas ner i marken vid Munkbron i Slussen. Och då krävs groteskt stora skiftnycklar.

Just dessa pålar sätts ner för hålla vattnet borta under arbetet med en tunnel för kablar mellan Södermalm och Gamla stan. ⠀

Slussens nya pålning i genomskärning. Illustration: ELU/Stockholms stad

Många pålar i nya Slussen

Men det är långt i från de enda pålarna i nya Slussen. Totalt ska 3 200 nya pålar borras på plats. Deras huvudsakliga jobb är att se till att nya Slussen inte sjunker.

Grundläggningen är ett av de mest komplicerade och omfattande grundläggningsarbetena i Sverige, enligt projekt Slussen.

Och till skillnad från när Slussen byggdes på 1930-talet går pålarna denna gång ända ner till berget.