”Vi accepterar aldrig det här”

Mellanstadieläraren Stefan Ihrner på Sundbyskolan tycker att Stockholms stad straffar lärarna och sänder helt fel signaler genom fördelningen av löner.
Mellanstadieläraren Stefan Ihrner på Sundbyskolan tycker att Stockholms stad straffar lärarna och sänder helt fel signaler genom fördelningen av löner.
Sundbyskolan får mindre pengar till löneökningar nästa år. Anledningen är att elevernas resultat är för svaga. På Solhemsskolan råder motsatt förhållande.

– Vi skrattar åt eländet, säger textilläraren Anna Marklund.

Stockholms stad ger lärarna på Sundbyskolan i Spånga och sex andra grundskolor lägre lönepåslag än övriga skolor. Anledningen är att eleverna inte presterar tillräckligt bra, enligt stadens mätinstrument för ”välskött skola”.

Skolor som har elever där eleverna presterar dåligt i relation till hur Stockholm stad tycker de borde ha klarat sig givet sina förutsättningar får låga poäng i systemet.

Lärarna på Sundbyskolan är upprörda, besvikna och förbannade.

– Det här handlar inte om vår skola, utan om systemet. Det här är ett kollektivt straff – och det kan vi aldrig acceptera, säger mellanstadieläraren Stefan Ihrner som också är representant för Lärarförbundet.

– Om Stockholms stad hade tänkt längre än näsan räcker så förstår man att principen är vansinnig eftersom man även straffar lärare som gör ett utmärkt jobb, fortsätter han.

Enligt Stefan Ihrners resonemang får skolan en negativ stämpel när de pekas ut som lågpresterande.

– Och vilka lärare vill söka sig till en sådan arbetsplats? Ungarna är värda bra lärare, vilken skola de än går på.

Men Sundbyskolans rektor Mattias Nord tycker det här fungerar som en morot för att prestera bättre i framtiden.

– Jag är inte nedstämd. I stället känner jag att ”nu ska vi visa vad vi verkligen kan”, säger han.

På Lärarnas riksförbund säger distriktsordförande Ragnar Sjölander att systemet är en ”rejäl käftsmäll för Sundbyskolan”. Enligt förbundets undersökningar om hur personalen trivs och vilket förtroende de har för sin skolledning så befinner sig skolan i en uppåtgående spiral.

– Nu sparkar man i stället undan benen personalen. I förlängningen kan kompetenta lärare komma att lämna skolorna som straffas kollektivt och i slutändan drabbas eleverna.

Ragnar Sjölander ifrågasätter också att skolor ska särbehandlas på grund av sina resultat.

– Det finns inget stöd i avtalet för den här sortens lönesättning.

Håkan Edman, som är grundskoleschef i Stockholm stad, tycker inte att man pekar ut några skolor genom den här uppdelningen.

– Vi har ju individuell lönesättning sedan 15 år tillbaka. Att löneökningen skiljer sig mellan olika skolor är inte annorlunda än att det skiljer sig mellan olika lärare.

Han säger också att 4,2 procents ökning gäller för Stockholm i stort och nu har man valt att premiera vissa skolor för sitt goda arbete.

– Det finns fortfarande möjlighet för de bästa lärarna på alla skolor att få den bästa lönen, säger Håkan Edman.

Kan inte elever påverkas av att deras skola pekas ut som dålig?

– Vi har inte valt att gå ut till media med vilka skolor det här skulle beröra. Men jag tycker att det är tråkigt att ingen vill prata om de positiva effekterna för de skolor som fått ett större påslag.

Solhemsskolan i Spånga är en av de sju skolorna där man får mer pengar till löneförhöjning.

– Alla är glada åt höjda löner, men inte på bekostnad av andra. Vi skrattar åt eländet och undrar varför de gör på det här sättet, säger textilläraren Anna Marklund.

Hon skulle inte bli förvånad om det blir en lärarflykt från de skolor vars elever presterar sämre.

– I stället borde kanske lärarna där premieras – så att man motiverar lärarna på de ”tuffa skolorna” ännu mer.

Fakta

Mer och mindre

Lönerna ska enligt avtal höjas med 4,2 procent i Stockholms kommuns skolor.

I år har Stockholm stad valt ut sju skolor som får höja med 0,5 procent mer. Samtidigt har man också valt ut sju skolor som får 0,5 procent mindre.

När man har valt ut skolorna säger man att hänsyn tagits till skolornas ekonomi, löne- respektive rekryteringsläge.

Källa: Utbildningsförvaltningen