”Vi blir tagna på allvar”

Kommunens ungdomssamordnare Marlene Wåhlstedt tillsammans med Therese Ydefjord och Linda Nyberg som har engagerat sig i Ungdomstinget respektive Ungdomsparlamentet.
Kommunens ungdomssamordnare Marlene Wåhlstedt tillsammans med Therese Ydefjord och Linda Nyberg som har engagerat sig i Ungdomstinget respektive Ungdomsparlamentet.
Värmdö klättrar 134 placeringar i KFUM:s ranking över Sveriges bästa ungdomskommuner.

I år tar sig kommunen in på plats 108.

– Politikerna tar oss på allvar, säger Therese Ydefjord, 18 år.

KFUM Sverige tog över ”Årets ungdomskommun” inför 2011 efter ungdomsstyrelsen som gjort rankingen tidigare.

Sedan KFUM tog över baseras rankingen på nyckeltal från tolv områden där ungdomar vistas. Statistiken hämtas från myndigheter och organisationer.

I årets ranking klättrar Värmdö kommun 134 placeringar, från 242:a plats till 108:e.

– Jag är jättestolt, särskilt över ungdomarna i kommunen som har gjort ett ihärdigt jobb under två års tid, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ungdomspolitisk samordnare.

I undersökningen poängterar KFUM att en bra ungdomskommun ”lyssnar på unga människor, tar deras åsikter på allvar och inkluderar dem i beslutsprocesser”.

Marlene Wåhlstedt är kommunens ungdomssamordnare och fungerar som en länk mellan ungdomar och kommunens tjänstemän och politiker. Hon tror att satsningen på ungdomstinget för högstadiet och parlamentet för gymnasiet är en del i förbättringen.

– Det är ett sätt för ungdomarna att få inflytande över politiken på egna villkor, säger hon.

Ungdomstinget hålls i november och är ett samarbete mellan kommunens skolor och fritidsgårdar. Under tinget möts 45–50 ungdomar och diskuterar frågor som de tycker är viktiga. De flesta skolor har representanter närvarande och genom en omröstning beslutas vilka frågor som ska tas upp med politikerna. Några månader senare hålls en utvärdering där ungdomarna får veta vad som har hänt i frågorna.

18-åriga Therese Ydefjord har varit med i ungdomstinget sedan starten.

– Jag har insett att bara man vill så kan man förändra saker. Politikerna tar en på allvar och det är kul att se när det händer saker med frågorna vi ungdomar tycker är viktiga, säger hon.

Sommarjobbsmässan är ett exempel på en fråga som ungdomarna har drivit igenom. Till våren arrangeras mässan för andra året i rad.

– Vi var många som var osäkra. Vi ville göra det lättare att söka jobb och lära oss hur man skriver ett CV, säger Therese Ydefjord.

– Syftet med mässan är att verka som en plattform för unga mellan 15–20 år som söker jobb, och företag som vill knyta an sig ungdomar inför sommaren, fortsätter Marlene Wåhlstedt.

Fredrik Sneibjerg vill fortsätta att utveckla ungdomsdemokratin och klättra ytterligare placeringar.

– Jag kan mycket väl tänka mig att man slår ihop tinget och parlamentet till ett ungdomsfullmäktige. Man kanske kan ge dem en plats i alla nämnder och vi ska titta på om vi kan engagera föreningslivet specifikt i ungdomsfrågor.

Det är kul att se när det händer saker med frågorna vi ungdomar tycker är ­viktiga.therese ydefjord, 18 ungdomstinget

Fakta

KFUM Sveriges ungdomsrankning 2012

Rankingen bygger på nyckeltal från följande områden:

Idrotts- och fritidsanläggningar

Allmän fritidsverksamhet

Fritidsgårdar

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Personaltäthet vid fritidshem

Allmän kulturverksamhet

Bibliotek

Musik– och kulturskola

Stöd till studieorganisationer

Lärartäthet vid grundskolor

Elevvård

Källa: KFUM Sverige