”Vi har inte lyckats så bra med underskottet”

Värmdö kommun redovisar ett preliminärt resultat på 100 miljoner kronor för 2015. Samtidigt går en av nämnderna back med mer än 35 miljoner.

– Vi har inte lyckats så bra, säger Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det sammanlagda preliminära resultatet uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Det är 60 miljoner mer än Värmdö kommuns målsättning för 2015.

Förutom nämndernas utfall beror överskottet bland annat på reavinster och lägre räntekostnader, enligt Hans Ivarsson, ekonomichef.

– Vi når över det budgeterade resultatet vilket skapar trygghet och stabilitet inför framtida utmaningar. Det ger oss också goda förutsättningar att hantera oförutsedda händelser och investera i kommunens utveckling, säger Hans Ivarsson.

Men samtidigt som siffrorna visar ett överskott har en av nämnderna, vård- och omsorgsnämnden, fortfarande ett stort prognostiserat underskott på cirka 36 miljoner kronor.

– Jag tycker att det är allvarligt att vi inom vård- och omsorgsnämnden gör ett minusresultat. Vi har inte lyckats så bra med underskottet, säger Jan Dolk (KD), ordförande i nämnden.

Hela Värmdö kommuns resultat för 2015 kommer att finnas tillgängligt från slutet av april.