Vi lever längre – men mår sämre

Lidingöborna lever längre. Samtidigt mår de psykiskt sämre. Det visar ­Socialstyrelsens rapport Öppna ­jämförelser folk­hälsa, den andra i ordningen.

Lidingöborna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En förklaring kan vara att andelen som röker dagligen och identifieras som riskkonsumenter av alkohol har minskat kraftigt.

Men den öppna jämförelsen av folkhälsan visar också att det finns varningssignaler. Framförallt mår allt fler invånare i kommunen psykiskt sämre, en ökning med fem procent jämfört med 2009.

Rapporten visar även att en knapp tredjedel av invånarna i kommunen regelbundet tar lugnande medel eller sömnpiller, bara aningen färre än rikssnittet.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi i en tid där vi aldrig haft det bättre fortfarande har så många människor som mår psykiskt dåligt. Det säger någonting om utvecklingen i samhället och det är ett jätteproblem, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Han får medhåll av oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (FP), som säger att hela samhället behöver arbeta med frågan för att komma till bukt med problemet.

– De siffror som pekar åt rätt håll ska vi ta lärdom av, och de siffror som pekar åt fel håll ska vi arbeta ännu hårdare med, säger hon.

Med anledning av att det finns en felmarginal i resultatet kommer Lidingö stad att beställa en utökad undersökning för att med större precision få kunskap om hälsoläget bland kommuninvånarna.

Socialstyrelsen står tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting bakom jämförelsen.

Fakta

Lidingös kvinnor blir 86,2 år

Medellivslängd Lidingö: Kvinnor 86,2 år, Män 81,8 år. Riket: Kvinnor 83,6 år, Män 79,7 år.

Antal insjuknade i hjärtinfarkt per 100 000 invånare, Lidingö: 172.Riket: 239.

Andel individer med BMI 30 eller mer,Lidingö: 6 procent. Riket 14 procent.

Andel som har nedsatt psykiskt välbefinnande, Lidingö: 16 procent. Riket: 17 procent.