Vi vill se era vinterbilder

Söderort Det spelar ingen roll om du älskar eller hatar den. Så länge du skickar in dina vinterbilder till oss är vi glada.

Ännu gladare blir vi om bilderna är från söderort.

Vi har redan fått in flera fantastiska bidrag till redaktionen, men fler vill vi ha. Mejla in bilden eller bilderna så snart som möjligt och berätta var och när de tagits.

Adressen är: redaktionen@mitti.se. Rubricera mejlet ”Vinterbild”.