ANNONS

”Vi vill slippa fler småhus”

Riv stadshuset och bygg flerbostadshus med butiker i kvarteret. Det anser nätverket Yimby, som tyckt till om översiktsplanen.
ANNONS

– Vi vill helst slippa fler småhus, säger Tore Kullgren, som bor på Lidingö och sitter i Yimbys styrelse.

Nätverket Yimby står för ”Yes in my backyard” och medlemmarna vill att man bygger mer i Stockholm. Man vill också vara en motvikt till inställningen ”not in my backyard”, vilket betyder ungefär: ”bygg inte här”.

Yimby har nu tyckt till om Lidingös översiktsplan och föreslår bland annat förändringar i centrum. De vill riva stadshuset och bygga ett nytt som tar mindre markyta. Marken som blir över kan bebyggas med hus, förskolor och butiker.

– Stadshuset kan finnas kvar i samma kvarter, säger Tore Kullgren.

Över huvud taget vill Yimby se fler flerbostadhus på ön i stället för de föreslagna småhusen i till exempel Rudboda, på Näset och vid Missionsskolan.

– Med flerbostadshus skapar man större underlag för kollektivtrafik, och sparar natur, parker och friluftsområden samtidigt som man ökar bebyggelsen, säger Tore Kullgren.

Men många vill ju bo i småhus?

– Efterfrågan på lägenheter i stadskvarter är minst lika hög som efterfrågan på småhus. Vi ser hellre lägenheter i familjestorlek med innergårdar och takterrasser, gärna samutnyttjat med förskolor.

Även Lidingö båtförbund har tyckt till om översiktsplanen. De tycker att man inte alls har planerat för båtplatser till alla intresserade båtägare på ön, och föreslår roddbåtar i stället för en bro över Kyrkviken.

ANNONS

Sammanlagt har 800 synpunkter på översiktsplanen kommit in.

– Just nu sammanställs åsikterna, för det är omöjligt för de förtroendevalda att läsa allt. Vi siktar på att ta beslut om översiktsplanen i juni i fullmäktige, säger kommunalrådet Paul Lindquist (M).

Fakta

800 inlagor

800 synpunkter på översiktsplanen har kommit in till kommunen.

Antalet personer som har tyckt till är långt fler då många av synpunkterna är undertecknade av allt från två till hundra personer.

Källa: Lidingö stad