Vibyhallen inte nog för skolans nya idrottsprojekt

Maria Nyström, rektor på Runbacka skolor.
Maria Nyström, rektor på Runbacka skolor.
Vibyskolan har utökat schemat med mer idrott och rörelse i ett nytt projekt som kallas "sparkprojektet". Men hallen är för liten för skolans ambitioner.

- Vi skulle ha nytta av en sporthall till, säger Maria Nyström, rektor på Runbacka skolor.

Precis som Fredrik Hahne på Viby basket hoppas rektorn på Runbacka skolor Maria Nyström att det blir en ny sporthall. I dag samsas tre skolor om den befintliga hallen – det är Runbacka skolor, Vibyskolan och Rälsen. Ibland kan så många som fyra klasser trängas i hallen. I skolans nya projekt, så kallade sparkprojektet där elevernas puls mäts finns utökad idrottstid till fyra gånger i veckan för elever i årskurserna sju och åtta. Men nu kan skolan inte ge eleverna tillräckligt, menar rektorn Maria Nyström.

– Det är synd att det är hallen som begränsar, eftersom vi har elever som är motiverade att röra på sig och lärare som vill undervisa. Forskningen visar att pulshöjande aktiviteter ger högre betyg för eleverna, det är nått vi tittar på nu i sparkprojektet, säger hon och tillägger att Runbacka skolor nu har en hälso- och idrottsinriktning som detta läsår även utökas med idrott för alla årskurser och att arbetet försvåras eftersom de delar hallen med så många skolor.

Enligt Maria Nyström får skolan istället försöka knåpa och ge de yngre någon form av rörelseaktivitet utomhus då mer pulshöjande aktiviteter kräver omklädningsrum.

– Vi skulle ha nytta av en sporthall till. Då skulle vi kunna utnyttja den även på fritiden, efter skoltid under vintern, vilket vi absolut inte kan i dag, säger Maria Nyström.