Eldsjälar får det prestigefyllda priset: ”Känns speciellt”

Victoria Escobar och Chrishan Fernando får ta emot pris den 25 april på kommunfullmäktige.
Victoria Escobar och Chrishan Fernando får ta emot pris den 25 april på kommunfullmäktige.
Victoria Escobar och Chrishan Fernando får KP Arnoldsonpriset 2019.
– Det känns speciellt att få det här lokala priset, säger Chrishan Fernando.

Tumbabon KP Arnoldsson fick Nobels fredspris 1908. Sedan slutet av 90-talet delar Mångkulturellt centrum i Botkyrka ut ett pris i hans namn. Årets pristagare är Victoria Escobar och Chrishan Fernando. Enligt Mångkulturellt centrums motivering jobbar båda med att bygga för framtiden – inte minst för barn och unga i norra Botkyrka.

De har båda varit med och utvecklat flera verksamheter – bland annat grundade de Spear IF – en idrottsförening i norra Botkyrka som bland annat erbjuder judo, mma, gratis gym och lovaktiviteter.

– Tanken var att ungdomar i området skulle få känna ägandeskap och starta sin egen förening där de sitter med i styrelsen och jobbar med de frågor som når deras egen målgrupp, förklarar Chrishan Fernando.

Mångkulturellt centrum skriver i motiveringen:

”Chrishan Fernando är idag i huvudsak verksam inom Stockholmsidrotten och Victoria Escobar på Changers Hub i Alby. De fortsätter att utveckla nya områden och verksamheter samtidigt som de behåller sina hjärtan i Botkyrka. De båda har gjort sig väl förtjänta av K P Arnoldsonpriset.”

Fakta

Därför får de priset:

”för sina gemensamma framtidsbyggande insatser för Botkyrkaborna, inte minst för barn och unga i norra Botkyrka. De är två lokala ledare som utvecklat verksamheter både i Norsborg, Alby och i Fittja.

De har bland annat genom att starta den ”moderna idrottsföreningen” Spear IF introducerat idrottande till en låg kostnad som tillgängliggör olika idrotter för alla, utan krav på tävlan. Verksamheten vänder sig till Botkyrkabor som annars inte skulle ha kunnat delta i idrott.

Victoria och Chrishan arbetar med lokala inspiratörer, får igång ledarutbildningar och utgår från sina egna erfarenheter. De är drivna ledare och vill själva ge tillbaka till sina områden – för att Botkyrkaborna ska se och uppleva fler olika fritidsalternativ lokalt där de bor. De vägleder unga människor att hitta sina egna resurser och skapar därmed också framtidstro.

Chrishan Fernando är idag i huvudsak verksam inom Stockholmsidrottenoch Victoria Escobar på Changers Hub i Alby. De fortsätter att utveckla nya områden och verksamheter samtidigt som de behåller sina hjärtan i Botkyrka. De båda har gjort sig väl förtjänta av K P Arnoldsonpriset.”

Källa: Mångkulturellt centrums motivering