Vikarie slog och skakade barnen

Vikarien på Dungens förskola tvingade en flicka att sitta kvar vid matbordet tills hon kräktes.

En pojke blev slagen på rumpan när han inte kunde sova – utan att kollegorna slog larm.

Nu ska Solna betala skadestånd till barnen.

Det var under hösten 2011 som de två små barnen, båda 1 år gamla, under en veckas tid kränktes av den vikarierande pedagogen på Dungen, enligt Barn och elevombudet (BEO).

Flickan, som just lärt sig gå, busade runt med de andra barnen på förskolan när hon blev upplyft i armen och skakad fram och tillbaka av vikarien. En förälder till ett annat barn som ifrågasatte beteendet, fick som svar att flickan var ett ”jobbigt barn”.

Vid ett annat tillfälle tvingades flickan sitta kvar vid matbordet trots att hon grät så att hon blev blå i ansiktet och till slut kräktes. Personalen, som blev vittne till händelsen, bad vikarien att sluta och fick till svar att flickan ”minsann skulle lära sig”.

Den lille pojken lämnades enligt BEO:s utredning ensam i en barnvagn utomhus av samma vikarie när han grät och inte kunde sova. Han fick också hårda slag på rumpan och i ryggen.

BEO:s beslut om ett skadestånd på 50 000 kronor vardera till barnen grundar sig dels på att barnen varit hjälplösa och dels på att personalen inte anmält kränkningarna. Detta trots att personal enligt lag ska slå larm när barn far illa.

Marianne Rönnblad, förskolechef på Dungen, hade hört att det varit ”lite rörigt” på avdelningen men fick veta vad som hänt först en månad senare.

– Vi har informerat om anmälningsskyldigheten men det har väl inte nått ända fram. Den här veckan arbetade inte all ordinarie personal, och de som jobbade visste inte att de skulle anmäla, säger hon.

Barnens föräldrar fick heller inget veta, trots att förskolan har som policy att informera föräldrar vid hämtning och lämning.

– Det beklagar jag att det inte har kommit fram. Föräldrarna borde självklart ha fått veta vad som hänt, säger Marianne Rönnblad.

Skadeståndsanspråket på Solna stad, som är Dungens huvudman, kommer inte att bestridas, meddelar barn- och utbildningsförvaltningens tillförordnade chef Jan Haack.

– Det har varit en otydlighet om när man ska anmäla och inte, där har vi brustit. Vi skulle ha diskuterat mer med personalen. BEO har gjort en korrekt bedömning här, säger Jan Haack.

Kan föräldrar med barn i Solna stads verksamheter känna sig trygga?

– Absolut. Det här var en enstaka, jättedum händelse. Vi kommer att jobba ännu mer med utbildning och diskussion med personalen. Vad är en kränkning och vad är det inte, hur agerar man i stressade situationer, sådana saker.

Vikarien fick sluta Dungens förskola när kränkningarna uppdagades. Hon jobbar inte kvar inom förskola eller skola i Solna stad.

Kan vikarien någonsin återanställas i Solna stads skolor?

– Det är inte tänkbart. Det finns inget anställningsförbud, och hon är inte dömd för något. Men vi vet vilka vi anställer eftersom vi tar referenser, säger Jan Haack.

Nu börjar sommarvikarierna runtom i Solna stads verksamheter. Men förskolechef Marianne Rönnblad är inte orolig för att de ska missa lagen om anmälningsskyldigheten.

– Vi gör allt för att det här inte ska upprepas, säger hon.

En vikarie på Dungens förskola lämnade en liten pojke ensam i en barnvagn utomhus som straff för att han inte kunde sluta gråta. Vikarien jobbar inte kvar.

Fakta

Personal måste anmäla enligt lagen

Sedan den 1 juli 2011 finns en anmälningsskyldighet i skollagen som innebär att personal måste anmäla misstänkta kränkningar till rektorn/förskolechefen, som i sin tur måste anmäla vidare till huvudmannen.

När en elev/barn blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt kan det anmälas till Barn- och elevombudet (BEO), barnet kan då få rätt till skadestånd.

Solna stad har en gång tidigare, 2008, klandrats av BEO då en lärare kränkt en elev på Skytteholmsskolan.

Källa: BEO