Vikingabåten sjösätts även i år

Vallentuna Även i år kommer man att kunna åka vikingabåt på Vallentunasjön på Runrikets dag den 26 maj. Hembygdsföreningen kommer även i år att engagera Lennart Widerberg och hans Viksbåtar, som är byggda efter en vikingatida förlaga.

Runriket är ett samarbete mellan Vallentuna och Täby samt Stockholms läns museum som syftar till att öka kunskapen om bygden kring Vallentunasjön som landets runstenstätaste.

Runrikets dag firas varje år.