Vikingagrav i Ormsta förstörd

Vallentuna kommun skärper sina rutiner efter att en vikingagrav grävts sönder i Ormsta i oktober.

Händelsen är även polisanmäld.

Det var i slutet av oktober som grannar till vikingagravarna upptäckte att ett grävarbete pågick i området.

Företaget Svensk infrastruktur höll på att gräva för fiberkabel och visste inte att det fanns vikingagravar i området.

Länsstyrelsen, som genast stoppade arbetet, polisanmälde händelsen i mitten av november.

– De hade handgrävt ett djupt schakt rakt igenom en grav, ett stenröse med en kremerad person. Där fanns brända ben och svartjord från kremeringen, säger arkeologen Roger Edenmo på länsstyrelsen.

Efteråt upptäckte länsstyrelsen att fler fornlämningar än den i Ormsta berördes av grävarbeten som företaget höll på med.

Företaget planerade då om sina grävningar så att inga andra fornlämningar skulle riskera att förstöras.

Nu har även Vallentuna kommun, som äger marken i Ormsta, skärpt sina rutiner så att de inte ska riskera att skriva fler felaktiga avtal inför framtida utgrävningar.

– Vi missuppfattade företaget och trodde att de skulle gräva under vägar och inte i parkmark, där fornlämningarna fanns. Men det här får naturligtvis inte hända igen, säger Camilla Backman, mark- och exploa­teringsingenjör på Vallentuna kommun.

I fortsättningen ska kommunen ha flera personer, med olika ansvarsområden, som granskar grävtillstånd som dessa.

Svensk infrastruktur är nu i slutfasen med utgrävningarna för fiberkabel i Vallentuna.

De vill inte kommentera händelsen i Ormsta innan polisutredningen är klar.

Fakta

Flera vikingagravar i Ormsta

Området där graven i ligger har fornlämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

I området finns 50 fornlämningar, mest gravar.

Där finns tre högar, 44 runda stensättningar, en rektangulär stensättning och två treuddar.

Källa: riksantikvarieämbetet