Viksjö får 200 hyresrätter

Viksjö ska växa.

200 hyresrätter planeras i grönområdet strax söder om Fastebolskolan.

– Det är ett fantastiskt roligt projekt, säger Claes Thunblad.

Just nu byggs det 180 bostadsrätter intill Viksjö centrum. Nu planeras det för ännu fler bostäder bara ett stankast därifrån.

I grönområdet strax intill Fastebolskolan vill Wallenstam bygga 200 hyresrätter. I måndags ställde sig kommunen positiv till planerna och beslutade att ta fram en detaljplan för området.

– Det är ett oerhört roligt och välkommet projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Förslaget innehåller fem u-formade hus och ett högre hus vid Viksjöleden. Längs husens västra sida ska en park anläggas som bättra knyter ihop området med Viksjö centrum.

– Det blir ett lyft för parkmarken som finns där och vi gör om det till en riktid stadspark, säger Claes Thunblad.

Men än är inget bestämt och grannar och andra berörda ska ges möjlighet att tycka till om förslaget.

Om tidsplanen håller kan en ny detaljplan antas våren 2018. Först därefter kan bygget starta.