Viktig trafikled blir försenad

SÖDERTÖRN Södertörnsleden, som skulle gå mellan Gladö kvarn och Masmo, blir försenad minst fem år. Orsaken är att Trafik­verket vill planera om leden. I och med detta riskerar också Spårväg Syd mellan Flemingsberg och Kungens kurva att försenas.

De politiska ledarna för Söder­törnskommunerna, inklusive Botkyrka och Salem, går nu ut och kritiserar förseningen.

”Orimligt och oacceptabelt”, skriver politikerna och menar att de uppskjutna planerna är ett hot mot Södertörnskommunernas möjlighet att växa, inte minst med tanke på den nya storhamnen i Nynäshamn.