Viktiga träd ska mätas i centrum

Centrum/Torsvik Med start den 11 april kommer kommunen att börja kartlägga och mäta in stora träd, främst ekar och tallar, i Torsvik och centrum. Det här gör de för att få en bild av vilka träd som är viktiga för området.

Kommunen vill kunna bevara träd som är viktiga för biolo­gisk mångfald och helhetsbild­en av Lidingö när området even­tuellt utvecklas.