ANNONS

Här är viktigaste valfrågorna i Bromma

Ola Danhard, Christian Reimers och Kaveh Pakjoo.
Ola Danhard, Christian Reimers och Kaveh Pakjoo.
Det är ett år kvar till valet, men Mitt i Bromma har smygstartat valbevakningen. Vi har frågat tre engagerade Brommabor om vilken politisk fråga de helst vill se att valet handlar om.
ANNONS

Ola ”Mr BP” Danhard, var klubbdirektör för Brommapojkarna i 27 år, Stora mossen:
– För mig är den viktigaste frågan att öka barns möjlighet till fysisk aktivitet. Bromma är den stadsdel i Stockholm som har sämst tillgång på konstgräsplaner. Det saknas sju fullstora planer. Minst fyra borde byggas nästa mandatperiod.

Christian Reimers, ordförande i Västerleds Trädgårsstadsförening samt skriver böcker och bloggar om Bromma, Stora mossen:
– Bromma har de senaste tio åren har bidragit mest till Stockholms förtätning. I den nya översiktsplanen för Stockholm pekas Bromma fortfarande ut som ett bra ”stadsutvecklingsområde”. Brommaplan kommer till exempel att få Stockholms högsta exploateringsgrad.
För närvarande är det byggbolagen som styr stadsplaneringen i Stockholm. Bostäder byggs där markvärdet är högst. Politikerna har kapitulerat och överlåter till tjänstemännen att besluta på delegation.
Det parti som tydligast visar sin vilja att ta tillbaka ansvaret för stadsbyggnadsfrågorna får min röst 2018.

Kaveh Pakjoo, fritidsentreprenör som arbetar med integrationsfrågor, Blackeberg:
– Det måste satsas på fritiden efter skolan för ungdomar då de är vår framtid. Det är dessutom ett bra redskap för att jobba med integration, vägleda och aktivera de unga. Hjälp civilsamhället att enklare kunna jobba mer med det här.

Vilken är den viktigaste valfrågan i Bromma?

Björn-Åke Juteby, jobbar med tvärbanan, Bromma
Bostadsmarknaden tycker jag är viktig. Jag upplever att det är svårt för unga människor att hitta någonstans att bo. Det måste beredas fler lägenheter för unga, och andra som kommer hit.
Anna Magnusson, ergonom, Ulvsunda
Vårdfrågor. Resurserna inom vården är snedfördelade i dag. Det måste ändras! Mer pengar till kvinnorelaterad vård. BB-krisen måste lösas, kanske genom att starta mottagningar som lagt ner.
Alexandra Sandström, jobbar på Rituals, Ulvsunda
Förlossningsvården och BB-krisen måste fixas. Barnmorskorna måste få bättre löner så att fler vill jobba. Och äldrevården måste bli bättre, där är det också problem.
Magnus Eriksson, pensionär, Äppelviken
Jag tycker att det borde satsas mer på vård av allmänna utrymmen i Stockholm. På Alviksvägen där jag bor finns det parkutrymmen som helt vuxit igen. Staden släpar efter med underhållet.
Henric Rahm, jurist, Traneberg
Det måste byggas mera. Ska vi fortsätta äta upp grönområden eller bygga på höjden? Bostadsrätter eller hyresrätter? Jag har inte svaret, men det vore bra om politikerna hade det.
ANNONS