Viktor Rydbergs kritiseras

JARLAPLAN Viktor Rydbergs gymnasium får kritik av Skolinspektionen på flera punkter. Bland annat riktar myndigheten kritik mot bristen på ett ordentligt skolbibliotek i lokalerna.

Skollagen kräver att gymnasieelever ska ha tillgång till skolbibliotek. De lokaler som skolledningen benämner som bibliotek består av läroböcker och uppslagsverk och elever som Skolinspektionen talat med beskriver att biblioteket inte är tillgängligt för dem.

Skolledningen föreläggs att åtgärda bristen och enligt rektorn har samtal inletts med Stadsbiblioteket för att upprätta ett avtal om att använda biblioteket som skolbibliotek.