Vilde orsakar strid i nämnden

HANINGE Marianne Reinemar, politisk vilde, har lämnat uppdraget som förste vice ordförande i gymnasienämnden, och platsen är vakant.

Nu råder politisk strid mellan blocken – skulle platsen gå till oppositionen riskerar alla S-koalitionens förslag att fällas i nämnden.

Reinemar lämnade MP i våras, men satt på ett MP-mandat när hon valdes in i gymnasienämnden efter valet 2014. Den styrande samarbetskoalitionen menar att MP måste få välja nytt namn – medan oppositionen menar att fullmäktige måste kunna få fatta nytt beslut om ett namn.

Frågan är bordlagd till oktober.