Vildplommon och körsbär i Vitabergsparken

Vildplommon är en av arterna som föreslås i Vitabergsparken. Bilden är en genrebild.
Vildplommon är en av arterna som föreslås i Vitabergsparken. Bilden är en genrebild.
Fler fruktlundar i stans parker – det tycker Centerpartiet vore en bra idé. Nu ger Södermalm klartecken till plommon, päron och körsbär i Vitabergsparken.

I Vitabergsparken finns i dag ett gäng äppelträd, som växer bredvid stadsodlingen i parken. Södermalms stadsdelsförvaltning vill att det ska planteras nya frukträd bredvid äppelträden, mindre skötselintensiva arter som gråpäron, körsbär och vildplommon. Träden kommer tillsammans att bilda en mindre fruktlund.

Det är Centerpartiet som drivit frågan om fler fruktlundar i stan. Partiet har skrivit en motion där man vill att kommunfullmäktige ska ge samtliga stadsdelar i stan uppdrag att anlägga fruktlundar i befintliga eller nya parker.

Södermalms stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till förslaget och ”anser att intentionerna bakom motionen är lovvärda”, då intresset för stadsodling inom stadsdelsområdet är stort. Att odla närodlat och kombinera detta med en fruktlund ställer förvaltningen sig mycket positiv till.

Jonas Naddebo, tillförordnad gruppledare för (C), är glad över att förslaget redan blir verklighet i Vita Bergsparken.

– Det är ett enkelt sätt att göra stadsmiljön lite trevligare, säger han.