Vildsvinen breder ut sig i Görvälns naturreservat

I sommar har viltvårdare sett att vildsvinen som rör sig i Görvälns naturreservat spritt sig till fler platser än tidigare.
I sommar har viltvårdare sett att vildsvinen som rör sig i Görvälns naturreservat spritt sig till fler platser än tidigare.
Vildsvin har i sommar ­bökat runt mer än vanligt i Görvälns naturreservat.

Skyddsjakt på de skygga djuren kan nu bli aktuell även helger, vilket hittills varit förbjudet.

I sommar har viltvårdare i Järfälla sett att vildsvinen som rör sig i Görvälns naturreservat spritt sig till fler platser än tidigare.

– De har kommit i större grupper efter att kultingarna kommit. Vi sköt en kulting i natt (läs natten mellan förra måndagen och tisdagen) och en tidigare i sommar, ­säger viltvårdaren Sven Andersson.

– Problemet är att när de kommer i stora grupper blir det större skador, och när de är många så ­orsakar de mer skada på kort tid.

Hur många vildsvin som finns i Görväln är oklart. De kan komma i grupper om två till tre djur och upp till 15 djur.

I dag har viltvårdarna i Järfälla tillstånd att bedriva skyddsjakt på vildsvin, för att begränsa skadorna djuren åstadkommer och också för att djuren inte ska ta sig in på golfbanan i området, eller in i intilliggande villaträdgårdar. Varje vardagsnatt sitter viltvårdarna på pass i Görväln för att hålla stammen i schack.

Hittills har viltvårdarna inte fått jaga under helger, fredag till söndag, vilket ger vildsvinen tre kvällar i veckan att böka fritt på.

Sven Andersson säger att han har förståelse för förbudet, som har beslutats av kommunen av hänsyn till friluftsfolket

– Men på sikt kanske vi kan få tillstånd även helger.

Aphram Melki (C), ordförande i miljönämnden som beslutar om skyddsjakten, säger att han inte utesluter att kommunen kan säga ja till utökad skyddsjakt även helger om en sådan förfrågan skulle komma.

– Det finns indikationer på att det blir fler vildsvin,.

I Upplands-Bro kommun har kommunen hittills under sommaren inte behövt skicka ut viltvårdare för att ta itu med eventuella strövande vildsvin, säger gatuingenjören Michael Andersson. Marken i Upplands-Bro är dock till övervägande del privatägd och där hade Michael Andersson förra veckan ingen överblick över eventuell ­förekomst av vildsvin.

Fakta

Bevakning av vildsvinen

I Järfälla har vildsvin hittills inte etablerat sig i närheten av bebyggelse.

Över 20 viltvårdare deltar i bevakningen av vildsvinsstammen i Görväln. Viltvårdarna bevakar naturreservatet så gott som varje kväll och natt vardagar.

Vildsvin är inte farliga för människor så länge de inte är skadade eller hotade, då kan de bli aggressiva.

Källa: Sven Andersson, ­viltvårdare