Viltolyckorna ökar – toppnotering i Huddinge

Allt fler krockar med vildsvin. Linda Jensen är en av dem.
Allt fler krockar med vildsvin. Linda Jensen är en av dem.
Förra året anmäldes 151 viltolyckor i Huddinge kommun. Nya sedan några år tillbaka är vildsvinen.
– Vildsvinen är på frammarsch. Det gäller att hålla ett hårt jakttryck, säger Magnus Vikström som är viltvårdare i Huddinge kommun.

Förra året anmäldes rekordmånga viltolyckor i Sverige. Även i Huddinge var 2017 ett toppår. 151 olyckor anmäldes från Huddingevägarna. Den stora merparten var olyckor med rådjur. Men olyckorna med vildsvin svarade också för en toppnotering.

– Vi jagar för fullt, säger Magnus Vikström som är viltvårdare på Huddinge kommun.

Påkört vildsvin vid Sankt Botvids källa.

Ett påkört vildsvin i Botkyrka.

Ska hålla stammen nere

Nu jobbar kommunen för att hålla vildsvinsstammen nere berättar Magnus Vikström.

– Länsstyrelsens förvaltningsplan för vildsvinen är klubbad av kommunen, säger han.

I den finns riktlinjer för hur markägare, lantbrukare, jägare och andra kan reglera populationen av vildsvin. Bland annat gäller det att tänka på att sätta utfordringsplatser så att djuren leds bort från stora vägar.

Brott att inte anmäla

En viss del av ökningen av antalet anmälda viltolyckor i Sverige tror många tidningen talat med beror på en ökad benägenhet att anmäla. Den som inte anmäler gör sedan 2010 sig skyldig till brott. Men de flesta är också eniga i att djuren blivit fler.

Stängslet låg ned på flera ställen

Magnus Vikström, viltvårdare

Men det finns fler sätt för att hålla antalet viltolyckor nere. 8 av 10 viltolyckor inträffar på sträckor som inte har något viltstängsel. Men det gäller förstås att stängslen är hela.

– Jag har kollat stängslen på Haningeleden tillsammans med Svevia. Stängslet låg ned på flera ställen då, säger Magnus Vikström.

Röjer för sikten

Magnus Vikström berättar att Huddinge kommun även siktröjer längs med kommunala vägar.

På Dalarövägen i Haninge inträffade 133 olyckor förra året. Henrik Ingvarsson som är jaktansvarig på Sandemars gods som äger mark på båda sidor vägen berättar att godset försöker att ha tänka på vilka grödor som odlas intill vägen.

– Framförallt ser vi till att inte odla oljeväxter längs med vägen. Det drar till sig vilt, säger Henrik Ingvarsson.

Värmekameror ser djuren

Centerpartisten Anders Åkesson som sitter i riksdagens trafikutskott tycker att Trafikverket borde satsa mer pengar på viltstängsel. Men han ser också med intresse på ny teknik som Trafikverket infört på E22 några mil norr om Kalmar.

– Bilisterna blir varnade när djur närmar sig vägen, förklarar han.

Rådjuren står för den största delen av viltolyckorna.

På den sträckan som i övrigt har viltstängsel finns en viltpassage där djuren kan ta sig över vägen. Här finns dock värmekameror kopplade till varningsskyltar på vägen. När ett djur är på gång tänds varningslampor.

”Krångligt för jägarna”

Något som annars riskerar att dämpa lusten att jaga vildsvin är reglerna kring hur köttet måste hanteras efter jakten. Bara godkända vilthandlare som kontrollerar köttet på trekiner får köpa jägarnas kött.

 Men vad ska de göra när frysboxarna är fulla?

Lars Jonsson, polis

– Det kan vara både krångligt för jägarna att transportera till vilthandlare och det är heller inte särskilt bra betalt, säger Lars Jonsson som är Stockholms läns ansvariga polis i Nationella viltolycksrådet.

Köttet stannar i jaktlaget

Istället stannar köttet ofta i jaktlaget.

– Men vad ska de göra när frysboxarna är fulla? säger Lars Jonsson.

Livsmedelsverket säger nej

Svenska Jägareförbundet vill att jägarna själva ska få sälja vildsvinskött, men i höstas sade Livsmedelsverket nej till detta.

– Själva köttbesiktningen är ju en garant för att köttet är säkert, sade Arja Kautto, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket till SVT.