Vill att fler gator får kvinnonamn

De flesta gator i Huddinge är uppkallade efter män. Nu kräver oppositionsrådet Britt Björneke (V) att kommunen även namnger gator efter kvinnor.

Vi träffar Britt Björneke vid Patron Pehrs väg i Fullersta. Det kan ju knappast bli mer mansbetonat än så. Patron. Pehr.

– Ja, du ser. Män har ett yrke eller titel framför sig medan de få kvinnorna betecknas som Britas gränd, alltså bara förnamnet. Huddinges historia är männens historia. Kvinnorna har gjorts osynliga, säger hon.

Nu har hon lämnat in en motion till fullmäktige med kravet att gatorna i Huddinge namnges efter kvinnor framöver.

– Det ska gälla i fortsättningen. Men jag menar inte att gator ska ändra namn, så radikal är jag inte.

Britt Björneke vill att gatorna i det planerade villaområdet i Länna döps efter kvinnor. Hon har själv kartlagt hur det ser ut i Huddinge.

– Av de gator som namngetts efter personer är det 70 mansnamn mot 17 kvinnonamn. Det är en oacceptabel snedfördelning. Karin Boye har till exempel inte ens fått en egen gata utan bara en backe. Det är viktigt att mannen inte betraktas som en norm när man döper gator eller fastigheter.

Britt Björneke hävdar att det finns många kvinnor i Huddinges historia som förtjänar att få gator namngivna efter sig. Hon har tagit hjälp av hembygdsföreningen och ett exempel är Augusta Charlotta Forsberg som föddes 1846.

– Hon tog sig an gamla människor utan anhöriga och människor med funktionsnedsättningar. Hon var en verklig föregångare när det gällde social omsorg. Huddinge borde i gatunamnen lyfta fram kvinnor som gjort den typen av insatser för samhället. Det gäller tvätterskor, torparfruar, barnmorskor och bibliotekarier som det funnits gott om, säger Britt Björneke.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som bestämmer vad gatorna ska heta. Kravet är att namnet ska hänga ihop med orten och att personen varit död i minst fem år. Hon kan även tänka sig en egen gata så småningom.

– Vi får verkligen hoppas att det inte blir aktuellt på ett bra tag men det skulle vara hedrande att få en gata uppkallad efter sig, säger Britt Björneke.