4,2

sjukdagar per år anmäler Kungsholmsborna i snitt till försäkringskassan. Minst antal sjukdagar har man på Östermalm: 3,4. Södermalmsborna har flest: 4,7 dagar.