Vill bevara grevens vision

1 500 fastighetsägare i Stäket vill stoppa kommunens planer på att bygga flerfamiljshus på Almarevägen. ”Av det vi sett av skisserna så är de ett avsteg från den ursprungliga visionen för området”, säger Anna-Karin Nystrand.
1 500 fastighetsägare i Stäket vill stoppa kommunens planer på att bygga flerfamiljshus på Almarevägen. ”Av det vi sett av skisserna så är de ett avsteg från den ursprungliga visionen för området”, säger Anna-Karin Nystrand.
Kommunen vill bygga sex flerfamiljshus på ­Almarevägen.

Men Stäkets fastighetsägarförening med 1 500 hushåll i ryggen är kritisk – förslaget rimmar illa med greve Björnstjernas gamla ­vision när han grundade Almare­stäket.

En 93 år gammal karta spelar en historisk roll i utvecklingen av ­Stäket. Kartan ritades av greve Gustaf Magnus Björnstjerna som bodde på Almarestäkets herrgård vars ägor omfattade större delen av nuvarande Stäket.

– Kartan visar hur området skulle­ bebyggas och grevens intention var att det skulle byggas paradvillor. Det är den tanken­ från 1922 som är en av våra utgångspunkter när vi menar att ­Almarestäket ska vara en villastad för villor och radhus, säger Anna-Karin Nystrand som representerar Stäkets fastighetsägarförening.

Järfälla kommun vill bygga flerfamiljshus i tre plan längs med Almarevägen. Ett förslag till detaljplan har bearbetats efter synpunkter från fastighetsägare och andra berörda.

Åtta hus har minskat till sex och parkeringsplatserna har placerats i garage under husen i stället för i markplan. Den planerade parken har mer än fördubblats till 12 000 kvadratmeter.

Stäkets fastighetsägarförening säger dock inte kategoriskt nej till flerfamiljshus. Det finns ett visst behov av lägenheter, bland annat­ för äldre människor som inte orkar­ med sin trägård, men ändå vill bo kvar i området.

– Stadsvillor är okej, men vi vill att det ska vara stilfullt och smälta in i området. Det gör inte de föreslagna husen, säger Anna-Karin Nystrand.

Hon lyfter fram de intilliggande stadsvillorna på Våråsvägen som ett lyckat exempel. De är i två plan, väl inbäddade i området, med vackra fasader i lärkträ, bevarade ekar och luftig känsla.

– Husen på Almarevägen är för höga. Vi ställer höga krav på arkitektur och utformning. Sedan vill vi ha ägandeformen bostadsrätt, vilket kommunen inte kan garantera.

Ni riskerar att framstå som rätt egoistiska som säger nej till hyresrätter, vill ni stänga ute en viss typ av människor?

– Verkligen inte. Men vi tror att Järfälla kommun vinner på att ha olika typer av boendemiljöer. Stäket är kommunens enda historiska villastad, ett smycke i Järfälla. Det är viktigt att behålla ursprungstanken med en villastad – lika viktigt och värdeskapande som att Barkarbystaden nu byggs med en häftig urban karaktär med högre hus och stadskvarter, säger Anna-Karin Nystrand.

Enligt Järfällas samhällsbyggnadsdirektör Emelie Grind är kommunens tanke att ta tillvara områdets historiska karaktär.

– Sedan kan man alltid diskutera vad den är. Många grosshandlarvillor uppfördes i tre plan för att de skulle ta plats i landskapet, fyrkantiga och bulliga. De stadsvillor vi ska bygga är i sin volym att likna vid en sorts moderna paradvillor, säger hon.

Fakta

Ett grodhotell ska också byggas

Sex flerfamiljshus planeras mellan Almarevägen i väster och äldre bebyggelse längs med Willhelm Boys väg i öster.

Husen kommer att omgärdas av en körsbärsallé mot Almare­vägen och en 12 000 kvadrat­meter stor park åt öster.

I området planeras även en permanent förskola som ersättning för den temporära som finns i dag, samt ett hotell för grodor.

Sista datum för att skicka in synpunkter till kommunen är den 5 september.

Källa: järfälla kommun