Vill bygga ut för fler tåg

CITY Stockholms handelskammare vill att bangården på Stockholms centralstation byggs ut. Enligt Handelskammaren gör den kraftiga befolkningsökningen att bangården kommer att vara för liten efter år 2025. Detta trots att pendeltågen flyttas till nybyggda citybanan år 2015.

– Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. För att Stockholm och övriga Mälardalen ska kunna öka tågkapaciteten efter 2025 måste Centralstationens bangård byggas ut, säger Stockholms handelskammares infrastrukturexpert Anna Wersäll.