Vill få slut på busskaoset

Lidingöpolitikern Ida Drougge (M) har engagerat sig i frågan om trängseln vid Ropsten. Nu ska alla inblandade parter mötas den 12 november för att diskutera vad som kan göras åt trafiksituationen.
Lidingöpolitikern Ida Drougge (M) har engagerat sig i frågan om trängseln vid Ropsten. Nu ska alla inblandade parter mötas den 12 november för att diskutera vad som kan göras åt trafiksituationen.
En strid ström av klagomål på trafiksituationen i Ropsten har kommit in till kommunen och SL. Efter påtryckningar har nu Stockholms trafikkontor besökt Ropsten och planerar åtgärder.

Förra veckan var trafikplaneraren Erik Hammarström från Stockholms trafikkontor på plats i Ropsten vid rusningstid för att bilda sig en uppfattning om trafiksituationen och vad man kan göra åt den.

– Besöket gav förståelse för att det är en väldigt stökig trafiksituation. Särskilt i rondellen intill terminalen går det trögt, där ersättningsbussarna kör, säger han.

Synpunkter har kommit in från allmänheten, Lidingö stad, från entreprenörerna Keolis, som kör de vanliga bussarna på Lidingö, och Arriva, som ansvarar för ersättningsbussarna.

Klagomålen handlar om att hållplatsen för ersättningsbussarna ligger dåligt till, att det inte finns någon plats att lämna och hämta med bil och att ersättningsbussarna inte kör samma väg som de vanliga bussarna. De fastnar i stället bakom bilar i rondellen – vilket gör att resenärer missar t-banan.

– Huvudproblemet är byggandet av Norra länken, det gör att många bilister som ska norrut tar vägen över Norra Djurgården i stället för Lidingövägen och Valhallavägen, då hamnar de i rondellen. När Norra länken öppnar kommer det att bli mycket bättre men till dess kommer det att vara stökigt, säger Erik Hammarström.

Även Lidingös politiker har engagerat sig i frågan. Ida Drougge (M) har sedan i våras tjatat på SL och Stockholms stad för att få till förbättringar.

– Det är ett jätteproblem som leder till onödiga restidsförluster, köer och utsläpp. Vi försöker komma med idéer, till exempel att flytta på refuger eller lägga busshållplatserna närmare tunnelbanan, säger hon.

För att få till en lösning handlar mycket om att Keolis och Arriva ska komma överens och samarbeta med varandra.

– Just nu brister trafiksäkerheten i Ropsten och SL lägger ansvaret på Keolis och Arriva som inte kan komma överens. Får vi inte till en lösning kommer problemet bara att växa. Vi behöver sätta oss ner i samma rum allihop, något måste man kunna göra, säger Ida Drougge.

Ett möte mellan alla aktörer är planerat till den 12 november. Erik Hammarström hoppas att det då ska presenteras idéer som kan förbättra situationen på kort sikt.

– En sak som jag såg är att man kan måla linjer i rondellen för att undvika att bilister står så att de blockerar övrig trafik.

Michael Svensson, trafikområdeschef på Keolis sedan den 1 september, säger att man försöker hitta en lösning tillsammans med Arriva.

Mitt i Lidingö Tidning har även sökt ansvariga på Arriva men inte lyckats få någon kommentar därifrån.

Något måste man kunna göra.Ida drougge (M)

Fakta

Landstinget ansvarigt för trafiken

Det är trafikförvaltningen i landstinget som ansvarar för ersättningstrafiken. Förvaltningen har anlitat Arriva för att köra bussarna.

Keolis, som kör de ordinarie bussarna på Lidingö, vill inte att deras bussar påverkas av ersättningstrafiken utan menar att avstigningsområdet är underdimensionerat.

Det tar mellan tre och sex minuter extra att åka ersättningsbuss eftersom bussarna kör via den hårt trafikerade rondellen.

Källa: Tekniska förvaltningen