SL vill fördubbla biljettkontrollerna

biljettkontroll av SL
Från och med 2018 vill SL se dubbelt så många biljettkontroller.
SL tar nya krafttag mot plankarna. Från och med 2018 blir det nästan dubbelt så många biljettkontroller och man räknar även med att de civila kontrollanterna ska bli fler.

Civila kontrollanter utgör omkring 15 till 20 procent av biljettkontrollerna idag och i den nya satsningen mot biljettfusket räknar man även med att de civila kontrollanterna blir fler.

– Vi vill använda de metoder som finns, och i kampen mot fusket är det här en beprövad metod som visat sig fungera. När kontrollerna blir fler är det inte orimligt att de civila kontrollerna också blir fler, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

50 miljoner i förlorade intäkter

Det nuvarande avtalet med ISS Service, de som utför biljettkontroller, går ut 31 december 2017. I upphandlingen av kontrollerna 2018 vill man utöka antalet kontroller från dagens 3 miljoner om året till 5 miljoner om året. Man vill också renodla och effektivisera uppdraget med kontrollerna och på så vis få in mer intäkter.

Från 2015 till 2016 har man ökat antalet kontroller och fuskandet har minskat från 3,7 procent till 3,1 procent. Det innebär i rena pengar 51 miljoner kronor mer i intäkter. Men ökade kontroller innebär inte bara mer pengar i SL-kassan, i rapporten från trafikförvaltningen menar man även att det innebär en större trygghet från resenärerna.

Känner sig resenärer tryggare när biljettkontrollanter kliver på?

– Vi vet att mer personal och medarbetare ute i trafiken bidrar till en ökad trygghet. Jag är övertygad om att hederliga och betalande resenärer blir glada över att se personal i tunnelbanan, men om man har tjuvåkt förstår jag att man blir osäker. Men det är ju också meningen. Mer personal innebär också att det inte blir lika roligt att klottra eller vandalisera i kollektivtrafiken.

Varför behöver man använda sig av de civilklädda kontrollanterna?

– Man vet nu att tjuvåkandet är mer organiserat än vad som ibland hävdats. Civilklädda kontrollanter upptäcker man senare och det blir inte lika lätt att organisera sig emot. Det är en markering för vilka kollektivtrafiken är till för, och det är inte fuskåkare.

Kristoffer Tamsons säger också att fler kontroller ska göras på platser där fuskåkandet visat sig vara större och under mer utspridda tider, som under kvällstid.

Oppositionen menar att det är för hårt fokus på kontroller och inte så mycket på service, hur tänker du?

– De ökade intäkterna innebär mer personal på plats och mer trivsel och service för de som betalar, det går hand i hand. Så fungerar det i samhället i övrigt, jagar man inte skattefuskare så förlorar man pengar som ska gå till välfärd.