Vill försköna bullerskydden

NACKA Centerpartiet framför i ett politikerinitiativ att Nacka i samband med utbyggnaden av Nacka stad bygger bullerskydd täckta med växtlighet.

Kommunen bör också undersöka möjligheten att täcka redan befintliga bullerskydd med växtlighet.